Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie is ook data

De bedrijfsadministratie is belangrijke bedrijfsdata die goed gemanaged dient te worden. Ik ben mij daarom ook gaan specialiseren in het vak bedrijfsadministratie en de boekhouding van financiële transacties. Hierdoor ben ik in staat financiële overzichten op te stellen waaronder jaarrekeningen die nodig zijn voor de belastingaangifte. Voorlopig richt ik mij hiermee op de ZZP-er en kleinere ondernemers en leer deze ook hoe om te gaan met veilige datacommunicatie en het veilig stellen van de bedrijfsdata.

ZZP boekhouder

Op zoek naar een ZZP boekhouder die de bedrijfsadministratie correct en veilig verwerkt volgens de hoe het wel moet methodieken en de regels van de bedrijfsadministratie en belastingdienst?

Op het gebied van de bedrijfsadministratie worden de volgende diensten geleverd:

 • Verwerking digitaal aangeleverde gegevens
 • Bijhouden Eigen Vermogen, afschrijvingen vaste activa en en voorraad beheer
 • Omzetbelasting aangifte
 • Opmaken Jaarcijfers met Jaarrekening
 • Aangifte Inkomsten Belasting (IB)
 • Remote computerhulp
 • Telefonisch en mail contact (24/7)
 • Beschikking over een extra beveiligde e-mail account jouwnaam@hoehetwelmoet.nl

ZZPér met BTW aangifte of OVOB

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 pakket oplossingen:

 1. De ZZPér die streeft naar een omzet boven de € 20.000,-. Die zijn te verrekenen- en verschuldigde omzetbelasting (BTW) per kwartaal verwerkt  wil zien worden. En streeft naar een minimale urenbesteding aan zijn onderneming van 1.225 uur (aanmerking o.a. zelfstandigenaftrek). Kosten € 45,- exclusief BTW per/maand.
 2. De ZZPér die streeft naar minder administratieve verplichtingen. Bijvoorbeeld door geen BTW aangifte per kwartaal te hoeven doen of  verplicht te zijn inkomsten te facturen. Deze ZZPér blijft met zijn omzet per kalenderjaar onder de € 20.000,-. Deze ondernemer heeft zich aangemeld voor de OVOB/KOR. De Omzet gerelateerde Vrijstelling Omzet Belasting voorheen Kleineondernemersregeling is een Btw-vrijstelling en men moet zich hiervoor hebben aangemeld bij de belastingdienst. Kosten voor deze BTW vrijgestelde administratieve verwerking € 48,40- inclusief BTW per/maand.

Voorwaarden

Voorwaarden en geleverde diensten voor deze pakketten zijn:

 1. Lever de gegevens digitaal aan
 2. BTW aangifte per kwartaal (niet bij KOR/OVOB)
 3. Jaarrekening opmaken
 4. Inkomsten Belasting (IB)
 5. Remote computerhulp
 6. Telefonisch en mail contact (24/7)
 • Op basis van de digitaal aangeleverde gegevens waaronder de zakelijke bank transacties en facturen van crediteuren (inkoop/kosten) & debiteuren (verkopen) wordt de administratie verwerkt.
 • Doen per kwartaal BTW aangifte behalve in het geval van BTW vrijstelling (OVOB = Omzet gerelateerde Vrijstelling Omzet Belasting).
 • Maken de Jaarrekening op waaronder de Winst &Verlies rekening en de balans van uw Activa (bezittingen) en Passiva (Schulden).
 • Doen aangifte IB (Inkomsten Belasting) inclusief partner verwerken van de Jaarrekening en andere inkomsten.
 • Hulp met Teamviewer bij het remote oplossen van problemen via op uw computer of werkplek d.m.v. met remote beheertooling.
 • Contact vind op verschillende mogelijkheden plaats via telefoon, mail of een beeld/video sessie.

Daarnaast is een afspraak op locatie op afspraak natuurlijk ook een optie.

Geïnteresseerd in 1 van deze diensten? Neem contact op of stel uw vraag?

Inkomstenbelasting en Toeslagen

Daarnaast gelden de volgende prijzen als men geen maandelijks pakket heeft:

Kosten aangifte Inkomstenbelasting

Eenvoudige aangifte: € 75,- incl.
Eenvoudige aangifte met partner: € 95,- incl.
Toeslagen: € 40,- incl.
Toeslagen met partner: € 45,- incl.
Aangifte thuis of op werk laten verzorgen opslag € 25,- incl.

Aangifte voor ZZP’er of ondernemer (vanaf) € 249,- excl. = 301,29 incl.

Aangifte voor VOF (vanaf) € 359,- excl. = 434,39 incl.

Neem contact op of stel uw vraag voor de mogelijkheden als het gaat om administratieve verwerking van deze aangifte of toeslagen.