Diensten

Bedrijfscontinuïteit en e-mail

Bij Microsmart bieden we diensten en advies voor het MKB, met een focus op ZZP’ers en freelancers. We helpen je graag bij het beheren van Endpoints en de Bedrijfsadministratie. De Bedrijfsadministratie en de werkplekken die deze informatie verwerken zijn cruciale activa voor jouw bedrijf en verdienen daarom extra aandacht op het gebied van cyberveiligheid en bedrijfscontinuïteit.

Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit vereist effectief informatiemanagement en speciale aandacht voor de beveiliging van werkplekken. Een essentieel aspect van beveiliging is het juiste gebruik van e-mail op endpoints. Het implementeren van een e-mailbeleid en het gebruik van beveiligde e-mail zijn van vitaal belang voor de continuïteit van je bedrijf, aangezien de meeste cybercriminaliteit via e-mail plaatsvindt.

Voorbeelden hiervan zijn het vissen naar gegevens, het meesturen van virussen en/of een trojaans paard, spyware, maar de ernstigste vorm is wellicht het klikken op een verkeerde link, wat ransomware of gijzelsoftware kan activeren. Ransomware blokkeert een computer en/of de gegevens erop, waarna de gebruiker wordt gevraagd om geld te betalen om de computer weer vrij te geven via een verstrekte code (Bron: Wikipedia).

Naast het gebruik van betrouwbare e-maildiensten is het ook essentieel om endpoint beschermingssoftware te gebruiken. Voorbeeld hiervan is antivirussoftware, maar het kan nog effectiever en veiliger zijn door gebruik te maken van slimme firewall producten die kwaadaardig verkeer detecteren. Voor meer informatie hoe endpoints beter te beschermen, zie: Endpoints en Cybersecurity.

De Bedrijfsadministratie

Het correct beheren van de bedrijfsadministratie en het veiligstellen van deze informatie is van cruciaal belang voor de continuïteit van jouw bedrijf. De Bedrijfsadministratie is één van de meest waardevolle bedrijfsmiddelen die moet voldoen aan de fundamentele principes van informatiebeveiliging: beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit. Is je je bedrijfsinformatie altijd beschikbaar, wie kunnen er allemaal wijzigingen in aanbrengen, is deze actueel en zonder fouten? Ongeautoriseerde veranderingen in de bedrijfsadministratie hetzij opzettelijk of per ongeluk is een inbreuk op de data-integriteit.

Er zijn verschillende factoren, zoals virussen, hardwarefouten of menselijke fouten, die ervoor kunnen zorgen dat bedrijfsinformatie niet meer beschikbaar, betrouwbaar of integer is. In dergelijke gevallen is het essentieel om deze informatie zo snel mogelijk te herstellen. Gelukkig heb je mogelijk een back-up in de Cloud of op een USB-drive. Het is echter belangrijk om te beseffen dat bij een back-up ook nagedacht moet worden over hersteltijden en dataverlies. Dit proces van nadenken en het vastleggen van procedures om dit te voorkomen staat bekend als bedrijfscontinuïteitsbeheer. Of het nu gaat om een menselijke fout of een fout in de hardware/software, het is van cruciaal belang om de mogelijkheid van dataverlies te overwegen en manieren te bedenken om dit tot een minimum te beperken.

Het implementeren van gegevensbeveiligingsmaatregelen en regelmatig back-ups maken van de Bedrijfsadministratie is een belangrijke stap  om de impact van dataverlies te minimaliseren.

 

Informatiebeheer

Een cruciaal aspect van informatiebeheer is samengevat het vermogen om gegevens te herstellen wanneer dat nodig is, zowel op verzoek als in noodsituaties. Het gebruik van back-upoplossingen en de strategie voor gegevensherstel is hierbij zoals eerder aangegeven van essentieel belang. Informatiebeheer strekt verder dan alleen het kunnen terughalen van gegevens; naast het minimaliseren van gegevensverlies en de tijd die nodig is om deze gegevens opnieuw beschikbaar te maken, heeft men ook te maken met compliancy, ofwel voldoen aan wet- en regelgeving. Bovendien is het van belang om de volledige levenscyclus van informatie te overwegen, inclusief eventuele verplichtingen en overeenkomsten. Moeten gegevens worden gearchiveerd of juist na verloop van tijd worden verwijderd? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor zakelijke administratie, zoals voorgeschreven door de belastingdienst.

Microsmart ICT heeft kennis en kunde in huis als het gaat om informatiebeveiliging en informatiebeheer en volgen hiervoor de normeringen ISO27001 en ISO27002. Wij zijn bezig standaard templates, werkinstructies  en standaard policies met de focus op onze doelgroep. Binnekort meer hierover.

Voor informatie over onze tarieven en de diensten met betrekking tot beveiligingsproducten en administratie, kunt u terecht op: https://smitshoek.nl/winkel/

Als u hulp nodig heeft bij de aanschaf van producten voor uw computerinfrastructuur, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Scroll naar boven