Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Verwerkersovereenkomst (bestaande uit het Data Pro Statement en de Standaardclausules voor verwerkingen) en de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Naast dat de Nederland  ICT Voorwaarden bij alle af te sluiten contracten geleverd zijn kunnen deze te allen tijde opgevraagd worden.

Microsmart ICT hanteert in de basis altijd de Nederland ICT Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. De Artikelen en onderdelen Hoofdstuk  1. Algemene bepalingen en Hoofdstuk 2. Dienstverlening zijn ten aller tijde van toepassing, daarnaast zijn andere hoofdstukken van deze algemene voorwaarden pas van toepassing als deze in de service overeenkomst nader zijn uitgewerkt als afgesproken dienst of product.

Bij tegenstrijdigheden gelden ten aller tijde de Nederland ICT Voorwaarden (onder nummer 30174840).

Betreft AVG:
Microsmart ICT en zijn klanten moeten volgens de A.V.G. schriftelijke afspraken met elkaar maken over de verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Microsmart ICT gebruikt hiervoor de Standaard Verwerkersovereenkomst van Nederland ICT die is gemaakt met de eisen van de A.V.G als uitgangspunt en welke is geleverd aan de klanten van Microsmart ICT.

Scroll naar boven