De Bedrijfsadministratie

Microsmart levert boekhouddiensten voor de ZZP’er, freelancer en kleine bedrijven in Barendrecht en omgeving. De correcte verwerking van boekhoudgegevens in de Bedrijfsadministratie is voor elk bedrijf essentieel om de financiële gezondheid van je bedrijf te beheren en te voldoen aan wettelijke vereisten (Compliance). Daarnaast is van belang dat deze informatie regelmatig wordt veiliggesteld en gezorgd moet worden dat de juiste informatie altijd beschikbaar is en integer. Als het gaat om vertrouwelijkheid moeten de juiste personen de juiste toegangsrechten hebben zodat niet iedereen wijzigingen kan aanbrengen. Het  beheren van de bedrijfsadministratie en het veiligstellen van deze informatie is van cruciaal belang voor de continuïteit voor van jouw bedrijf.
Wij bieden op dit moment 2 ZZP boekhoud pakket oplossingen maar richten ons hiermee ook op de klein zelfstandige en/of VOF boekhouding:

ZZP Boekhouder met BTW aangifte of OVOB

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 pakket oplossingen:

 1. De ondernemer die streeft naar een omzet boven de € 20.000,-. Die zijn te verrekenen- en verschuldigde omzetbelasting (BTW) en kosten per kwartaal verwerkt  wil zien worden (behalve BTW vrijgestelde beroepen, wel verwerking kosten en inkomsten). En streeft naar een minimale urenbesteding aan zijn onderneming van 1.225 uur (aanmerking o.a. zelfstandigenaftrek). Kosten € 45,- exclusief BTW per/maand als je omzetbelasting berekend op je inkomsten, doe je dit niet zijn de kosten €54,45 inclusief BTW.
 2. De ondernemer die streeft naar minder administratieve verplichtingen. Bijvoorbeeld door geen BTW aangifte per kwartaal te hoeven doen of  verplicht te zijn inkomsten te facturen. Deze ondernemer blijft met zijn omzet per kalenderjaar onder de € 20.000,-. Deze ondernemer heeft zich aangemeld voor de OVOB/KOR. De Omzet gerelateerde Vrijstelling Omzet Belasting voorheen Kleineondernemersregeling is een Btw-vrijstelling en men moet zich hiervoor hebben aangemeld bij de belastingdienst, je komt met deze regeling niet in aanmerking voor de zelfstandige aftrek. Jaarlijkse kosten voor deze BTW vrijgestelde administratieve en de verwerking hiervan is € 300,- inclusief BTW per/jaar maandelijkse kosten € 25,- per/maand .

De ZZP of VOF boekhouding

Als het gaat om de boekhouding voor een zelfstandige zonder personeel (ZZP) of een vennootschap onder firma (VOF), worden de volgende diensten geleverd:

 1. Inrichten van de administratie; helpen bij het opzetten van een overzichtelijk boekhoudsysteem. Dit kan handmatig (Excel) of met behulp van  boekhoudsoftware in ons geval SnelStart.
 2. Inkomsten en uitgaven registreren; financiële transacties nauwkeurig vastleggen, inclusief inkomsten van klanten en zakelijke uitgaven. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van je financiële situatie.
 3. Facturatie en debiteurenbeheer; opstellen van facturen voor je klanten en het bijhouden van openstaande betalingen. Dit helpt om een gezonde cashflow te behouden.
 4. Belastingaangiften; indienen van je belastingaangiften, zoals de omzetbelasting (BTW) en inkomstenbelasting. Zorgen dat je alle mogelijke aftrekposten benut en dat je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.
 5. Kwartaal- en jaarafsluitingen; controle administratie, stelt financiële overzichten op en doet de benodigde afsluitingen om je financiële situatie in kaart te brengen.
 6. Advies; advies geven over financiële planning, belastingoptimalisatie en het beheren van je financiën op de lange termijn.
 7. Jaarrekening; op basis van je boekhouding de jaarrekening opstellen. Dit document geeft inzicht in je financiële prestaties gedurende het jaar.
 8. Zakelijke advisering; strategisch advies geven over zakelijke beslissingen, zoals investeringen, kostenbeheersing en groeistrategieën.
 9. Hulp op afstand; remote computerhulp, telefonisch en mail contact conform gemaakte afspraken.
 10. Beveiligde email; je krijgt de beschikking over een extra beveiligd e-mail account jouwnaam@hoehetwelmoet.nl.

Voorwaarden

Voorwaarden en geleverde diensten voor deze pakketten zijn:

 • Lever de gegevens digitaal aan; op basis van de digitaal aangeleverde gegevens waaronder de zakelijke bank transacties en facturen van crediteuren  inkoop/kosten) & debiteuren (verkopen) wordt de administratie verwerkt.
 • BTW aangifte per kwartaal; doen per kwartaal BTW aangifte behalve in het geval van BTW vrijstelling (OVOB = Omzet gerelateerde Vrijstelling Omzet  Belasting).
 • De Jaarrekening; maken de Jaarrekening op waaronder de Winst &Verlies rekening en de balans van uw Activa (bezittingen) en Passiva (Schulden).
 • Inkomsten Belasting (IB); doen aangifte IB (Inkomsten Belasting) inclusief partner verwerken van de Jaarrekening en andere inkosten.
 • Remote computerhulp; bij het remote oplossen van problemen via op uw computer of werkplek d.m.v. met remote beheertooling.
 • Telefonisch en mail contact (24/7); contact vind op verschillende mogelijkheden plaats via telefoon, mail of een beeld/video sessie

Opgemerkt dient te worden dat deze pakketten gebaseerd zijn op een redelijke verwerking van het aantal facturen. Ontvang of verstuur je meer als 40 facturen p/m gaat er een meerprijs gelden, ook hier worden duidelijke afspraken over gemaakt.

Onze supportpakketten zijn ontworpen om ondernemers te ontzorgen, zodat jij je kunt concentreren op wat echt belangrijk is: de groei van jouw onderneming. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken welk supportpakket het beste bij jou past.

Geïnteresseerd in 1 van deze diensten? Neem contact op of stel uw vraag?

Voor informatie over onze tarieven en de diensten met betrekking tot beveiligingsproducten en administratie, kunt u terecht op: https://smitshoek.nl/winkel/

Scroll naar boven